Loading the content... Loading depends on your connection speed!

lysarmatur med stikkontakt

lysarmatur med stikkontakt – Zambia er i dag overfor en 560 megawatt kraftunderskudd på grunn av lav vannstand i magasinene følgende fattige regner, et trekk som har tvunget landets makt verktøyet til å rasjonere strøm. Beijing vil utvide prosjektet til andre områder. Regjeringen har begitt seg ut på ulike tiltak for å håndtere kraftunderskudd som oppmuntrende prosjekter i alternative energikilder som sol- og varmeprosjekter. Den tradisjonelle energieffektiv løsning for belysning i boligsektoren har vært kompaktlysrør (cfl). cfls har bedret seg over tid i forhold til størrelse, ytelse, kvalitet og samtidig prisene har kommet ned. men cfls ikke akseptert av alle brukere som en gløde erstatning for ytelse og estetiske egenskaper (størrelse, form, fargegjengivelse, lys retnings). cfls er for tiden markedsført gjennom en rekke politiske mekanismer, men kan ikke erstatte alle glødelamper, for eksempel reflektorlamper og sted halogenlamper.

lysarmatur med stikkontakt